ДОМАШНА РАБОТА
БУКВАРАН ЛОНДОН БУКВАРАН РОМФОРД БУКВАРАН  МАНЧЕСТЪР и ЛИВЪРПУЛ БУКВАРАН ЧЕСТЪР
ДОМАШНА РАБОТА ЗА СЪБОТА, 14.10.2017

Подготвителна група

В тетрадка с широки редове ;
- 2 реда малка печатна буква -а
-2 реда главна печатна буква - А
- 2 реда малка печатна буква -м
-2 реда главна печатна буква - М
-1 ред срички-ма,мъ,мо,Ма,Мъ,Мо
- 1 ред срички-ам,ъм,ом,Ам,Ъм,Ом
- 1 ред срички-на, нъ, но,На,Нъ,Но
- 1 ред срички-ан,ън,он,Ан,Ън,Он

Довършване на упражненията в работните листове,

Заучаване наизуст;
 
Ваньо с книжка във ръката
откри буква непозната„
Но не знае той коя е 
Буква Ъ това е „
В дума ъгъл той откри
Ъ два пъти дори„

ПЪРВИ КЛАС "А", Г-жа Дора Жекова:

1. Езикови задачи:
-стр. 15 Упр.6
-стр.16упр2
-стр.19. Упр4,5,6
-стр.20.упр3
-стр.21упр4,6,7
-стр22упр2,4,6
2.Буквар:
-стр25 текстът Имане
И стр 27 текстът Лила и Емил - да се препишат в тетрадката с тесни и широки редове
-стр29 текста да се прочете
3. В тетрадката с тесни и широки редове:
- 5 реда малка буква  -е 
- 5 реда голяма буква- Е
-5 реда малка буква - л
-5 реда голяма буква- Л
/ упражнявайте и буквите,които вече сме взели- аА,мМ,иИ,нН/
 


ПЪРВИ "Б" КЛАС(следобед, Г-ЖА МАРИНА ПЕХЛИВАНОВА):

Стихотворение „Аз съм българче„-наизуст 3 и 4 куплет;

В тетрадкатас тесни и широки редове-
- 5 реда малка ръкописна буква -и
- 5 реда главна ръкописна буква -И
- 5 реда малка ръкописна буква -н
- 5 реда главна ръкописна буква -Н
- 1  ред срички „ам
- 1  ред срички „Ам
- 1  ред срички „ан
- 1  ред срички „Ан
- 1  ред срички „Ми
- 1  ред срички „Ни
 
Довършване на упражненията -буква „И„ и буква „Н„ в тетрадка -2
 
Езикови задачи
-стр„16 ,упр„3
-стр„17 ,упр„5
-стр„18 ,упр„2 и 3
-стр„19 ,упр„6

ВТОРИ КЛАС

Езикови задачи - 6, 7, 8 и 9стр.

Читанка – 6стр. и 7стр. – Да се чете гладко и изразително „Старият щърк“ от Константин Константинов.

ТРЕТИ КЛАС

Езикови задачи – 8, 9, 10 и 11стр.

Читанка - Да се прочете - "Защо Врабчо не отиде в топлите страни" от Радой Киров.


ЧЕТВЪРТИ КЛАС

БЕ- Т1:  стр.16/ зад. 3 и стр.18-19/ зад. 3,4,5

ЧЕТЕНЕ: "Обич" на Дора Габе- наизуст

Читанка- Тетрадка: стр.8/зад.3,4 и стр.12/зад 2,4

Човекът и Обществото:  стр. 16-17/ Старопланинска област- убежище на дивата природа+ стр. 18-19/Преходна област- мозайка от полета, планини и низини. 
Моля децата да си носят учебна тетрадка №2 по Български език!
 

ПЕТИ КЛАС

1. Български език:
- учебна тетрадка:
стр.23/упр.1,2,3
стр 24/упр4
стр38/3,4,5
40/упр10
40/упр 14,15
2. Литература:
- от учебната тетрадка по български език -стр 17 /упр 18,19 /преразказ/.


ШЕСТИ КЛАС

1. История и цивилизация:

Учебник по История, стр.14/3 и 4.
Писмено в тетрадките за работа в клас.

2. Български Език:

Учебна тетрадка, стр6/зад.3

3. Литература - Децата да нарисуват пейзаж и писмено в тетрадката за работа в клас, да обяснят какво изобразява той.


СЕДМИ КЛАС

 Литература - Иван Вазов-биография,жизнен път и творчество, “Немили-недраги” 1-ва глава

ОСМИ КЛАС

Литература - Димчо Дебелянов -“Да се завърнеш в бащината къща” - домът като символ на топлина и уют и спокойствие и сигурност. 

ДЕВЕТИ КЛАС

Литература - Омир- Митът за Троянската война

ДЕСЕТИ КЛАС И ЕДИНАДЕСЕТИ КЛАС

 Литература - Ренесанс, Калсицизъм, Роматизъм, Просвещение, Модернизъм - запознанство с литературните направления, с възможност за обсъждане в клас
 ДОМАШНА РАБОТА ЗА СЪБОТА, 14.10.2017 

ПЪРВИ КЛАС

Буквар стр 23 препис на цялата страница
Стр 22-23 / буквара / да се четат
Тетрадка - страничка със захванатите 
букви  
 


ВТОРИ КЛАС

1. уч тетр.1 стр 4 ,
2. език зад .стр.4 и 5 
3. "Срарият  щърк" -да се чете

ТРЕТИ КЛАС

1/ Бел - стр3 
2/ "Защо врабчо не иска да ходи в топлите страни" - да се чете
ДОМАШНА РАБОТА ЗА НЕДЕЛЯ, 15.10.2017

ПЪРВИ КЛАС (Манчестър и Ливърпул)

Децата да напишат по два реда малка и голяма букви "А а " и "Е е"

ВТОРИ КЛАС(Ливърпул)

1.Български език.уч. тетр. стр. 8 и 9

ВТОРИ КЛАС(Манчестър)

Четене: Най-скъпоценният плод -гладко четене.

Български език: учебна тетрадка -стр.14 и 15 всички упр.

ТРЕТИ КЛАС(Манчестър)

1.Български език.ТЕМА:"Строеж на езика".Работна тетрадка 1-стр.4и5/упр.2,3,4,5и6.
2.Литература.ТЕМА:"Защо Врабчо не отиде в топлите страни"-Радой Киров
3.Читанка."Обичам те,Родино"-Елисавета Багряна(стр.5)и "Есен"-Валери Петров(стр.8)

ТРЕТИ КЛАС(Ливърпул)

1.Български език.ТЕМА:"Строеж на езика".Езикови задачи-стр.4и5.
2.Читанка.Да се чете "Защо Врабчо не отиде в топлите страни?"-стр.9.
3.Тетрадка към читанката-стр.4.
4.Човекът и обществото-ТЕМА:"Родината"-да се разказва.

ЧЕТВЪРТИ КЛАС(Манчестър)

Четене: Боряна войвода -стр.24

Български език: Препинателни знаци, учебна тетрадка-стр.10/1 упр. и стр11/4 упр.

Човекът и обществото: стр.18 -Преходна област Стр.19/упр.3  -писмено в тетрадките.
 

ЧЕТВЪРТИ КЛАС(Ливърпул)
1.Български език.ТЕМА:"Строеж на езика".Учебна тетрадка -стр.4/упр.1и3;стр.5/упр.6и7;
2.Читанка"Пипи тръгва на училище"-стр.6и7. Гладко четене на произведението.
3.Човекът и обществото.ТЕМА"България-страна на световен кръстопът"-стр.10 и 11;

ПЕТИ КЛАС(Манчестър)

1.Български език.ТЕМА:
"Строеж на езика-преговор".
Да се напише съчинение на тема:"Моят най-вълнуващ ден през ваканцията"
2.Литература.
Да се чете"Произход на света и боговете"-стр.10,11и12.

ПЕТИ КЛАС(Ливърпул)

1.Български език.ТЕМА:"Строеж на езика-преговор"
2.Литература."Произход на света и на боговете"-стр.10,11и 12.Гладко четене на произведението.
3. История и цивилизации.ТЕМИ:"Историята и нейните източници"и "Българските земи през праисторическата епоха"
Учебна тетрадка-стр.3и4;

ШЕСТИ КЛАС(Манчестър)

1.Български език.ТЕМА: "Строеж на езика-преговор".
Да се напише съчинение на тема
"Моят най-вълнуващ ден през ваканцията"
2.Литераура.
"Косачи"-гладко четене на произведението-стр.6,7,8,9 и 10.
2.История и цивилизация-ТЕМА:"Българите навлизат в новото време"Учебна тетрадка -стр.8.

СЕДМИ КЛАС(Манчестър)

1.Български езикТЕМА:"Строеж на езика-преговор".Да се напише съчинение на тема:"Моят най-вълнуващ ден през ваканцията"
2.Литература.
"На прощаване"-ХР.Ботев -гладко четене на произведението-стр.6,7,8и9.


домашна работа занеделя, 22.10.2017

ПЪРВИ КЛАС

 1.ТЕМА:Звук и буква "А а",звук и буква "Е е".Упражнение в писане на малки ръкописни букви "а" и "е"

ВТОРИ КЛАС

Българските език
Работна тетрадка 1: стр. 14/ упр. 3, стр. 15/ упр. 4

Четене: гладко четене на “ Най-скъпоценният плод” стр. 12

ТРЕТИ КЛАС

Български език Тема: „Звукове и букви“ стр.12/113и „Гласни звукове. Правопис“стр.14/15 в учебника.

Тетрадка 1 упр.4 и 5 стр.11 и упр.1,2 и 3 стр.12

 

Четене "Слънчова майка"стр.15  Устен преразказ на приказката. Тетрадка към Читанката стр.9 упр 1.

 

Човекът и обществото Тема: „Родината“ стр.14 упр.8 и 9 в учебника. В работния лист с няколко изречения да отговорят на въпроса  - Какво е за мен България?

 

ЧЕТВЪРТИ КЛАС

Български език Тема: „Препинателни знаци в изречението“ стр. 10 и 11

Тетрадка 1 –  всички упражнения  на стр. 10 и 11.

Устен преразка на разказа „Марко“ на стр.82 в учебника.

 

Четене  "Старите хора"стр.17 Изразително четене на приказката. Тетрадка към Читанката стр.10 упр 3 и 4.

 

Човекът и обществото Тема: „Старопланинска област“ стр.16 и 17 в учебника. Да могат да разказват най-важното от текста.

 

ПЕТИ КЛАС

Български език
Работна тетрадка 1 : стр. 7/ упр. 2

Литература
В учебника: стр. 30/ упр. 1 и 3

ШЕСТИ КЛАС

Български език: Строеж на простото изречение, стр. 21/ упр. 3 и 4

Литература: да се прочете “ Приказка без край” на Михаил Енде

СЕДМИ КЛАС

Български език: Видове сложни изречения, стр. 29/ упр. 5 и 6

Литература: “Немили - недраги” III, стр. 46/ упр. 1 и 2


Copyright © Bukvaran.com. All Rights Reserved | Уеб сайт от Headway Technologies