Екип

Eкип - "Букваран" Лондон


Ръководство на БНУ "Букваран"


     

Людмила Юнакова

Григор Григоров

   
Директор "Учебна част". Основател на БНУ "Букваран" Административен Директор Основател на БНУ "Букваран"    
Преподавател с 15 години трудов опит. Притежава магистърска степен по "Начална училищна педагогика". Обучава български език и литература, и "Човек и общество" в начален курс. Ръководител на клуб "Абагар". Владее български, английски и руски език. Магистър по Маркетинг и Мениджмънт. Професионалист с богат опит в областта на бизнес управлението и маркетинга. Владее български, сръбски, английски и руски език.    

Учители на БНУ "Букваран"


 

Галина Ненкова

Емине Мусова

Светлана Сеизова

Марина Пехливанова

Прогимназиален учител в БНУ "Букваран”  
Начален учител в БНУ "Букваран” Начален учител в БНУ "Букваран” Начален учител в БНУ "Букваран”
 
Copyright © Bukvaran.com. All Rights Reserved | Уеб сайт от Headway Technologies