Извънкласни дейности

БНУ „Букваран“ има глобална цел съхраняване и опазване  на националната, културна и духовна идентичност на децата и учениците. 

Постигането на тази цел е възможно  чрез извънкласни дейности със следните задачи:

  • Формиране на знания, умения и отношения   и позитивно отношение към
  • българската култура, народни празници, обичаи
  • Докосване чрез българския език до културата, историята и традициите на българския народ, опознаване и да откриване на  България отново
  • Развитие на комуникативно-речевите способности по роден език, изграждане на артистични  умения и умения за работа в екип
  • Изграждане на фотографски знания и умения у децата, с цел изграждане на хармонични личности с умения, които  не просто да гледат, а да виждат красотата
  • Стимулиране на творческа любознателност, смелост и фантазия. Развиване и възпитаване на  личността чрез  богатство от положителни емоционални преживявания
  • Предоставяне на  възможност за разнообразие в споделянето на нравствени ценности и  стимулиране  стремежа на личността към самоусъвършенстване
  • Изграждане на чувство за общност


Извънкласните дейности в училището през учебната 2015/ 2016 година са организирани в следните модули:


КИНОЛЕКТОРИЯ „ТОВА Е БЪЛГАРИЯ“

Този модул  запознава децата  с поредица от филми, които ще им помогнат да се докоснат чрез българския език до  културата, историята и традициите на българския народ, да видят красиви и непознати кътчета от България, да усетят красотата и величието  ѝ , да я опознаят и открият отново.


БЪЛГАРИЯ В КАРТИНИ, СЛОВО И ПЕСЕН

Модулът  включва занимания на децата и учениците с литературно творчество, словесно изпълнителска дейност, изобразително изкуство-клуб „Абагар“ и музика -вокална група “Букваранче“.

Извънкласните дейности имат годишен хорариум от тридесет астрономически часове, които се провеждат по график  всяка учебна седмица и обхващат всички ученици по класове.

Copyright © Bukvaran.com. All Rights Reserved | Уеб сайт от Headway Technologies