Форми на обучение


БНУ „Букваран“ е българско неделно училище с дневна форма на обучение. Организацията на учебния ден е полудневна.Занятията се осъществяват в края на всяка седмица по време на цялата учебна година, съгласно с графика на учебното време в училищата в Република България.

Copyright © Bukvaran.com. All Rights Reserved | Уеб сайт от Headway Technologies