Учебен план


КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТЕПЕНИ      
    ОСНОВНА      
    НАЧАЛЕН ЕТАП   ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП  
    КЛАСОВЕ

ОБЩО

        ОБЩО
    ПГ I II III IV  

V

VI

VII

VIII

 
   

31учебни
седмици

31учебни
седмици

31учебни седмици

31учебни седмици

32учебни
седмици

           
 

учебни предмети

                     

1.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

                     
 

Български език и литература

4 часа седмично
124 часа годишно

3,5 часа седмично
108,5 часа
годишно

3,5 часа седмично
108,5 часа
годишно

3,5 часа седмично
108,5 часа
годишно

3,5 часа
седмично
108,5 часа
годишно

18 часа
седмично
449,5 часа
годишно

3часа
седмично
102 часа
годишно

3часа
седмично
102 часа
годишно

3часа
седмично
102 часа
годишно

3часа
седмично
102 часа
годишно

12часа
седмично
408 часа
годишно

2.

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

                     
  Роден край  

1 час седмично
31 часа годишно

     

1 час
седмично
31 часа годишно

         
  Човекът и обществото      

1,5 часа
седмично
48 часа годишно

1 час
седмично
32 часа годишно

2,5 часа
седмично
80 часа годишно

 

 

 

 

 

  История и цивилизация      

 

 

 

2 часа
седмично
68 часа
годишно

2 часа
седмично
68 часа
годишно

 

 

4 часа
седмично
136 часа
годишно

  География и икономика      

 

 

 

 

 

 

1,5 часа
седмично
51 часа
годишно

1,5 часа
седмично
51 часа
годишно

Copyright © Bukvaran.com. All Rights Reserved | Уеб сайт от Headway Technologies