Учебници


СПИСЪК НА  ЗАКУПЕНИТЕ  УЧЕБНИЦИ, УЧЕБНИ  ТЕТРАДКИ, УЧЕБНИ  ПОМАГАЛА, ДИДАКТИЧЕСКИ  МАТЕРИАЛИ И  ДИДАКТИЧЕСКА ЛИТЕРАТУРА
УЧЕБНА 2015/2016 ГОДИНА


УЧЕБНИЦИ
(по български език и литература, роден край, човекът и обществото)

ПРЕДУЧИЛИЩНА  ГРУПА

 • Искам да чета ,  И. Колева
 • Искам да пиша, И. Колева
 • Вълшебства от думи, И. Колева
 • Игри с думи, И. Колева
 • Езикови игри по български език, И. Колева
 • Знам и мога , И. Колева
ПЪРВИ  КЛАС
 • Буквар, Попов
 • Читанка, Цанев
 • Роден край, Найденова

ВТОРИ  КЛАС
 • Български  език, Танкова
 • Читанка, Танкова

ТРЕТИ  КЛАС
 • Български език, Чернева
 • Читанка, Танкова
 • Човекът и обществото, Радева

ЧЕТВЪРТИ  КЛАС
 • Български език, Танкова
 • Читанка, Танкова
 • Човекът и обществото, Радева

УЧЕБНИ ТЕТРАДКИ

ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА
 • Играя и пиша. Книжка 1 за 6-7 години
 • Играя и пиша. Книжка 2 за 6-7 години
 • Играя и пиша. Книжка 3 за 6-7 години
 • Играя и пиша. Книжка 4 за 6-7 години
 • Играя и пиша. Книжка 5 за 6-7 години
ПЪРВИ КЛАС
 • Тетрадка №1 по български език, А. Делирова
 • Тетрадка №2 по български език, А.Делирова
 • Тетрадка №3 по български език, А. Делирова

ВТОРИ КЛАС
 • Тетрадка №1 по български език, Р. Танкова
 • Тетрадка №2 по български език, Р. Танкова
 • Тетрадка №3 по български език, Р. Танкова
 • Тетрадка към читанка , Р. Танкова

ТРЕТИ КЛАС
 • Тетрадка №1 по български език, Р. Танкова
 • Тетрадка №2 по български език, Р. Танкова
 • Тетрадка №3 по български език, Р. Танкова
 • Тетрадка към читанка, Ролева
 • Тетрадка по човекът и обществото, М. Радева

ЧЕТВЪРТИ  КЛАС
 • Тетрадка №1 по български език, Р. Танкова
 • Тетрадка №2 по български език, Р. Танкова
 • Тетрадка към читанка, Р. Танкова
 • Тетрадка за самостоятелна работа по български език , Р. Танкова
 • Тетрадка по човекът и обществото, М. Радева
 • Тетрадка за самостоятелна работа по човекът и обществото, М. Босева

УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

ПЪРВИ КЛАС
 • Езикови задачи , Кр. Брайкова и колектив
 • Изворче вълшебно, Вл. Попов
 • Родна стряха

ВТОРИ КЛАС
 • Езикови задачи, Кр. Брайкова и колектив
 • Петминутки по български език, Р. Танкова
 • Изворче вълшебно, Вл. Попов

ТРЕТИ КЛАС
 • Езикови задачи, Кр. Брайкова и колектив
 • Петминутки по български език, Р. Танкова

ЧЕТВЪРТИ  КЛАС
 • Тестови задачи и упражнения за 4. клас
ДИДАКТИЧЕСКИ  МАТЕРИАЛИ
 • Календар на празниците
 • Моята безопасност
 • Табло Влакче,1. клас
 • Табло  Азбука 1.клас
 • Табло по български език 2.клас
 • Табло по български език Части на думата 3-4.кл
 • Табло  Животни и растения в полето
 • Табло  Животни и растения в гората
 • Табло Дневен режим,1.ви клас
 • Карта на България
 • Карта на природните области,3-4.клас
 • Атлас  Човекът и обществото 3.клас
 • Атлас  Човекът и обществото  контурни карти,3.клас
 • Атлас  Човекът и обществото,4.клас

ДИДАКТИЧЕСКА  ЛИТЕРАТУРА
 • Модели на педагогическото взаимодействие, Гюров
 • Книга за учителя  Ръка за ръка, Колева
 • Програмна система  Ръка за ръка, Гюров
 • Книга за учителя по български език  1.клас ,Танкова
 • Книга за учителя по роден край, Найденова
 • Книга за учителя по български език 2.клас , Танкова
 • Книга за учителя по литература 2.клас , Попов
 • Книга за учителя по български език 3.клас, Танкова
 • Книга за учителя по литература 3.клас, Танкова
 • Книга за учителя по човекът и обществото 3кл. , Радева
 • Книга за учителя по български език 4.клас, Танкова
 • Книга за учителя по литература 4.клас Танкова

Copyright © Bukvaran.com. All Rights Reserved | Уеб сайт от Headway Technologies