База


Учениците в НУ "Букваран" се обучават и възпитават при условия, които гарантират:
  • равни възможности за физическо, духовно и социално развитие;
  • техните права, свобода и сигурност;
  • зачитане на достойнството им, уважение и любов към детето;
  • възпитание в дух на разбирателство, мир и толерантност;
  • приобщаване към националните традиции и културни ценности
Училището е разположено в сграда на комплекс "ASDA", в непосредствена близост до метростанция Лейтън. Помещението е изцяло обособена и пригодено за обучение на деца от всички възрастови групи,отговаряща на абсолютно всички санитаро- хигиенни изисквания,както и такива за противопожарна безопасност .Разполага със собствен двор, тартан, тоалетни за деца и възрастни и за хора с увреждания. Редовно се инспектира от Британските служби за безопасност и контрол за работа с деца. Намира се в пешеходна зона и всяко помещение разполага с камери за безопасност и контрол.
Copyright © Bukvaran.com. All Rights Reserved | Уеб сайт от Headway Technologies