История


В началото на учебнатa 2011/2012 година в Лейтън, Източен Лондон започва своята дейност българското училище „Букваран“ като бенефициент по Националната програма“Роден език и култура зад граница“ на Министерство на образованието, младежта  и науката.

Идеята за възникването и развитието на „Букваран“ се ражда съвсем спонтанно в средата на 2010 година. Замисълът му е да положи основите на едно средище на българската просвета и култура в един от районите, населени с най-много българи. Идеята и целите пред „Букваран“ са далеч по-амбициозни от това да бъде  просто едно място за изучаване на български език, а да се превърне в българско културно-просветно средище.

През първите месеци на  учебната 2011/ 2012 година в него се обучават  тридесет български деца, разпределени в слети паралелки.Обучението се провежда от един преподавател.Малкият брой деца в група (всяка група не надвишава шест деца) позволява  индивидуална работа  с тях.  Училището  бързо набира популярност, както в Лондон, така и в България. Става  пълноправен член на Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ), установява контакти с Държавната агенция за българите в чужбина(ДАБЧ).Броят на децата в него  се увеличава  и в края на учебната година успешно завършват  и се дипломират 44(четиридесет и четири) деца, овладeли на отлично ниво основните езикови компетентности по български език и получили добра базисна подготовка по история на България.

Учебната 2012/2013 година започва с 58(петдесет и осем ) деца. Учениците вече са разпределени  и обучавани в самостоятелни паралелки-от подготвителна група до съответните класове-първи, втори, трети и четвърти.Това налага към екипа на училището да бъдат привлечени и нови преподаватели - госпожица Дафинка Николова (преподавател в подготвителната група), г-жа Веселинка Кокълчева (преподавател в трети клас) и г-жа Евгения Дончева (преподавател в четвърти клас).Училището разкрива  и три извънкласни форми на обучение:“Кукери“-изучаване на българските традиции и фолклор, “Абагар“-група по журналистика и вокална група “Букваранче с ръководител Евгения Янкова. Запазва се тенденцията за  нарастване на броя на записаните ученици и  в края на учебната година се дипломират успешно 66 (шестдесет и шест ) деца /ученици.

В работата си  екипът на „Букваран“  сe позовава на българската образователна традиция и съвременните европейски образователни концепции, амбициран е да превърне училището във фактор сред българските училища в чужбина. Веднъж положили основите на училището, критериите за висок стандарт и резултати от обучението остават постоянна величина.

През 2013 година училището е вписано в списъка на българските неделни училища в чужбина  и е регистрирано по Постановлнение№334 от 8 декември 2011 година на Министерски съвет.От новата учебна 2012/ 2013 година училище „Букваран“ ще функционира като българско неделно училище и разкрива класове в прогимназиален етап на обучение.

Училището има приета униформа.Униформеното облекло в „Букваран“ е белег на принадлежността на учениците  към училището и неговите идеи.

Всеки родител и дете са добре дошли в училището - екипът ще го запознае в детайли с  дейността и ще го приеме  като част от училищното общество.
Copyright © Bukvaran.com. All Rights Reserved | Уеб сайт от Headway Technologies