Структура


Директор "Учебна част" определя ролите и задачите на преподавателите в българско неделно училище "Букваран". Същевременно управлява и контролира работата на преподавателите чрез утвърден инструментариум.
 
Административният директор ръководи оперативната част на проекта. Управлява и контролира финасовите средства за различните дейности свързани с проекта. Контролира счетоводната дейност, снабдяване  и поддръжка на материалното оборудване. Следи взаимоотношения с медии, интернет и рекламни компании.
 
Родителският съвет има надзорни функции и следи за качеството на осъществяваното обучение в българско неделно училище "Букваран". Дава препоръки и предложения за подобряване на дейностите, свързани с проекта.

Copyright © Bukvaran.com. All Rights Reserved | Уеб сайт от Headway Technologies