БУКВАРАН

Великобритания

Българско Неделно Училище

Основано на 11 април 2011 година в Лондон

Лицензирано от МОН на Република България -регистрирано по Постановление № 90 на Министерския съвет от 29 май 2018 година

Партньор на Софийския университет"Св.Климент Охридски" за сертифициране на знанията по български език като втори чужд език за ученици от български неделни училища във Великобритания

Член на Асоциацията на българските училища в чужбина

Учебни бази в Лондон - Лейтън,Стратфорд и Уолтъмстоу

Изградена училищна мрежа от филиали в градовете  Манчестър, Честър, Ливърпул и Ромфорд

БНУ"БУКВАРАН" ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

В ПРИСЪСТВЕНА И ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ.

УЧИЛИЩЕТО ПРЕДЛАГА:

 

  • УЧЕБНА ГОДИНА С ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ ОТ М.СЕПТЕМВРИ ДО М.ЮЛИ ВКЛЮЧИТЕЛНО ,С АНГАЖИРАНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА 6(ШЕСТ)УЧЕБНИ ЧАСА НА УЧЕБЕН ДЕН

  • ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБЕН ЧАС,ПОДПОМАГАЩ ОБУЧЕНИЕТО И СВЪРЗАН СЪС СЪХРАНЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА,ТРАДИЦИИ И ФОЛКОЛОР.ЗА ЦЕЛТА УЧЕНИЦИТЕ ЩЕ ИМАТ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ИЗБЕРАТ КЛУБ ПО ИНТЕРЕСИ

  • ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК В ПОДГОТВИТЕЛНАТА ГРУПА ЗА ДЕЦА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

  • ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА,ИСТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ,ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1 ДО 12 КЛАС ПО УЧЕБНИ ПРОГРАМИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА,УТВЪРДЕНИ ОТ МОН

  • ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ БЕЗ ПРИСЪСТВЕНИ ЧАСОВЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА БАЗОВА ЕЗИКОВА КОМПЕТЕНТНОСТ ОТ ДЕЦА И МЛАДЕЖИ,НЕВЛАДЕЕЩИ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

  • ПОДГОТОВКА НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ ЗА ПРИЕМ В БЪЛГАРСКИ ВИСШИ УЧИЛИЩАПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

  • ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА НИВАТА ОТ А2 ДО С1 ЗА УЧЕНИЦИ НАД 14 ГОДИНИ И МЛАДЕЖИ НАД 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ,ПО СПЕЦИАЛНО РАЗРАБОТЕНА СИСТЕМА ОТ НАШИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

  • ПОДГОТОВКА ЗА ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТ ЗА СЕРТИФИКАТ ЗА ПРЕВОДАЧ

  • ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ПОЛУЧАВАТ ЛЕГИТИМНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОВЕДЕНО ОБУЧЕНИЕ ,ВАЛИДНО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРОДЪЛЖАВАТ ОБУЧЕНИЕТО СИ В УЧИЛИЩАТА В БЪЛГАРИЯ БЕЗ ДА ПОЛАГАТ ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА,ИСТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ

               

                            

ИМЕЙЛ ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ:

priem.bukvaran@gmail.com

                    

НАЧАЛО НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ В ЛИВЪРПУЛ:

СЪБОТА,10 ОКТОМВРИ 2020,10:00 ЧАСА

ST EDUARDS COLLEGE

NORTH DRIVE

SANDFIELD PARK

LIVERPOOL

L12 1 LF

НАЧАЛО НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ В МАНЧЕСТЪР:

НЕДЕЛЯ,11 ОКТОМВРИ 2020,9:30 ЧАСА

SALE HIGH SCHOOL

NORRIS ROAD

SALE

MANCHESTER

M33 3JR

НАЧАЛО НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ В ЧЕСТЪР:

ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПОДГОТВИТЕЛНАТА ГРУПА И ПЪРВИ КЛАС

СЪБОТА,1О OКТОМВРИ 2020,09:00 ЧАСА

KINGSWAY CHAPEL

KINGSWAY

CHESTER

CH2 2LH

НАЧАЛО НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ В ЧЕСТЪР:

ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ КЛАСОВЕ

НЕДЕЛЯ,11 ОКТОМВРИ 2020,9:30 ЧАСА

QUEENS PARK HIGH SCHOOL

QUEENS PARK ROAD

HANBRIDGE

CHESTER

CH4 7AE

  

УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ПО КЛАСОВЕ И СМЕНИ В СТРАТФОРД:

ПЪРВА СМЯНА(СЪБОТА)

1 КЛАС(Г-ЖА МАРИНА ПЕХЛИВАНОВА)  ПРИСТИГАНЕ-8:50; КРАЙ-13:10;

2А КЛАС(Г-ЖА ЕЛКА КОСТОВА) ПРИСТИГАНЕ -8:45;КРАЙ-13:05;

3А КЛАС(Г-ЖА СВЕТЛАНА СЕИЗОВА) ПРИСТИГАНЕ- 8:35; КРАЙ-13:40;

4А КЛАС(Г-ЖА ЯНКА ЗАФИРОВА) ПРИСТИГАНЕ -8:25;КРАЙ -13:35;

5 И 6 КЛАС(Г-ЖА КАТЯ ДОНОВА) ПРИСТИГАНЕ- 8:25; КРАЙ -13:30;

ВТОРА СМЯНА(СЪБОТА)

ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА(Г-ЖА МАРИНА ПЕХЛИВАНОВА) ПРИСТИГАНЕ -13:45;КРАЙ -17:35;

2Б КЛАС(Г-ЖА ЕЛКА КОСТОВА) ПРИСТИГАНЕ -14:00; КРАЙ -18:10;

3Б КЛАС(Г-ЖА ЯНКА ЗАФИРОВА) ПРИСТИГАНЕ -13:45;КРАЙ -18:25;

4Б КЛАС(Г-ЖА СВЕТЛАНА СЕИЗОВА) ПРИСТИГАНЕ -13:50; КРАЙ-18:25;

7 КЛАС(Г-ЖА КАТЯ ДОНОВА)-ПРИСТИГАНЕ-13:55;КРАЙ-18:30;

НЕДЕЛЯ

8,9,10,11И 12 КЛАС (Г-ЖА КАТЯ ДОНОВА) ПРИСТИГАНЕ- 10:25; КРАЙ-14:30;

УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ПО КЛАСОВЕ И СМЕНИ В РОМФОРД:

ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА И 1 КЛАС(Г-ЖА РАДОСТИНА ВЪРТИЙСКА) ПРИСТИГАНЕ- 8:20; КРАЙ-12:00;

2 КЛАС(Г-ЖА ЛЮДМИЛА ЮНАКОВА) ПРИСТИГАНЕ-8:25;КРАЙ-12:05;

3,4 И 5 КЛАС(Г-ЖА РАДОСТИНА ВЪРТИЙСКА) ПРИСТИГАНЕ -12:10;КРАЙ 15:45;

УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ В УОЛТЪМСТОУ:

НАЧАЛО НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ 9:00 ЧАСА;

КРАЙ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ 13:30 ЧАСА;

ПОРАДИ ИЗИСКВАНЕТО ЗА МАКСИМАЛЕН БРОЙ УЧЕНИЦИ(ПЕТНАДЕСЕТ) КЛАСОВЕТЕ ЩЕ БЪДАТ РАЗПРЕДЕЛЕНИ,

ЗА ДА БЪДАТ УДОВЛЕТВОРЕНИ ИЗИСКВАНИЯТА НА ДОМАКИНИТЕ.

                                                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               

                                                                                                                

                                                                                                                 

                                                                                                                 

                                                                                                          

                                                                                                          

                                                                                                              

                                                                                                       

                                                                                                                 

                                                                              

                         

Филиали