История в учебни години

 • Учебна 2020/ 2021 година - юбилейна 10(десет)годишнина на училището; партньор на Софийския университет „ Св. Климент Охридски“
   

 • Учебна 2019/2020 година - развиване на изградената училищна мрежа
   

 • Учебна 2018/ 2019 година – вписване в Списъка на българските неделни училища в чужбина, регистрирани по ПМС № 90 Министерски съвет от 29 май 2018 година на БНУ“БУКВАРАН“ и БНУ “БУКВАРАН-МАНЧЕСТЪР“
   

 • Учебна 2017/ 2018 година -изграждане на училищна мрежа и разкриване на филиал на БНУ“БУКВАРАН-МАНЧЕСТЪР“ в Ливърпул
   

 • Учебна 2016/ 2017 година - изграждане на училищна мрежа и разкриване на филиал на БНУ“БУКВАРАН-МАНЧЕСТЪР“ в Ромфорд
   

 • Учебна 2015/ 2016 година - изграждане на училищна мрежа и разкриване на филиал на БНУ“БУКВАРАН“ в Честър; вписване в Списъка на българските неделни училища по ПМС № 234 на МС от 08.12.2011г. на БНУ“БУКВАРАН- МАНЧЕСТЪР“
   

 • Учебна 2014/2015 година- одобряване кандидатурата на БНУ“БУКВАРАН - МАНЧЕСТЪР“ за бенефициент по Национална програма“ Роден език и култура зад граница“
   

 • Учебна 2013/ 2014 година - вписване в Списъка на българските неделни училища в чужбина и регистриране на НУ( начално училище) “БУКВАРАН“ като Българско неделно училище (БНУ) по ПМС № 234 на Министерски съвет от 08 декември 2011 година
   

 • Учебна 2012/ 2013 година- връзка с държавната администрация на Република България и посещение на Председателя на ДАБЧ- г-н Росен Иванов в училището; пълноправно членство в Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ)
   

 • Учебна 2011/ 2012 година- основаване на училище “БУКВАРАН“ и одобряване на кандидатурата му за бенефициент по Национална програма „Роден език и култура зад граница“ като Начално училище(НУ)“БУКВАРАН“