top of page

История в учебни години

Учебна 2020/ 2021 година - юбилейна 10 (десет) годишнина на училището; партньор на Софийския университет „ Св. Климент Охридски“
 

Учебна 2019/2020 година - развиване на изградената училищна мрежа
 

Учебна 2018/ 2019 година - вписване в Списъка на българските неделни училища в чужбина, регистрирани по ПМС № 90 Министерски съвет от 29 май 2018 година на БНУ “БУКВАРАН“ и БНУ “БУКВАРАН-МАНЧЕСТЪР“
 

Учебна 2017/ 2018 година - изграждане на училищна мрежа и разкриване на филиал на БНУ “БУКВАРАН-МАНЧЕСТЪР“ в Ливърпул
 

Учебна 2016/ 2017 година - изграждане на училищна мрежа и разкриване на филиал на БНУ “БУКВАРАН-МАНЧЕСТЪР“ в Ромфорд
 

Учебна 2015/ 2016 година - изграждане на училищна мрежа и разкриване на филиал на БНУ “БУКВАРАН“ в Честър; вписване в Списъка на българските неделни училища по ПМС № 234 на МС от 8 декември 2011 година на БНУ “БУКВАРАН- МАНЧЕСТЪР“
 

Учебна 2014/2015 година - одобряване кандидатурата на БНУ “БУКВАРАН - МАНЧЕСТЪР“ за бенефициент по Национална програма “Роден език и култура зад граница“
 

Учебна 2013/ 2014 година - вписване в Списъка на българските неделни училища в чужбина и регистриране на НУ ( начално училище) “БУКВАРАН“ като Българско неделно училище (БНУ) по ПМС № 234 на Министерски съвет от 08 декември 2011 година
 

Учебна 2012/ 2013 година - връзка с държавната администрация на Република България и посещение на Председателя на ДАБЧ - г-н Росен Иванов в училището; пълноправно членство в Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ)
 

Учебна 2011/ 2012 година - основаване на училище “БУКВАРАН“ и одобряване на кандидатурата му за бенефициент по Национална програма „Роден език и култура зад граница “като Начално училище (НУ) “БУКВАРАН“

bottom of page